Obchodní podmínky a storno

Thai Sun Praha  – provozní řád, rezervační a storno podmínky

I.Storno nebo rezervace termínu

II.Postup před zahájením procedury

III.Prodlužování platnosti voucherů, kuponů, permanentek apod.

 

Povinností všech zákazníků Salonu Thai Sun a zájemců o naše služby je pečlivě si přečíst tyto podmínky a respektovat je.

Tím, že zákazník nebo zájemce o naše služby projeví zájem, absolvovat jakoukoliv nabízenou proceduru nebo poskytovanou službu v našem Salonu příp. provede rezervaci (osobně, telefonicky, emailem atd.) současně akceptuje aktuální verzi těchto podmínek.

I.                   Storno nebo změna rezervace termínu

Pokud chce zákazník zrušit nebo změnit původně plánovaný a rezervovaný termín procedury, je

nutné, aby nás o tom informoval písemně, telefonicky nebo osobně nejpozději 48 hodin před

původně plánovaným zahájením objednané procedury.

Změna nebo zrušení rezervace po tomto termínu není možná.

Výjimky pro případy, kdy nám oznámí zákazník, že chce zrušit nebo změnit původně plánovanou

termíny procedury v čase kratším než 48 před zahájením, platí pouze za předpokladu, že se podaří

obsadit původně plánovaný termín jiným zákazníkem. Tento postup však nelze nárokovat.

Termín  „obsadit“ znamená, že se jiný zákazník objedná na stejný termín, jako zákazník, který se na proceduru nemůže dostavit a na objednaný termín se dostaví a uhradí cenu případně uplatní vlastní voucher.

V případě, že se na dohodnutý termín jiný zákazník nedostaví,  případně odmítne uhradit cenu procedury nebo sdělit číslo voucheru, dojde k propadnutí (využití) voucheru původního (prvního) zákazníka, který se na proceduru také nemůže dostavit.

Výjimka pro změnu nebo zrušení v čase kratším než 48 hodin před původně plánovaným zahájením

procedury neplatí i pro případy, kdy došlo u zákazníka nebo jeho rodinného příslušníka k nenadálé

nebo nepředvídatelné situaci jako je např. dopravní nehoda, nemoc, úraz, zpoždění v dopravě,

zpoždění vlivem nepříznivého počasí atd.

Pokud se však zákazník nemůže na objednaný termín ze závažných důvodů dostavit, může se na

objednanou proceduru dostavit zástupce zákazníka (tj. např. člen jeho rodiny, příbuzný kolega, přítel

příp. jakákoliv další osoba, které zákazník umožní využít rezervovaný termín procedury).

Pokud se zákazník na objednanou proceduru nedostaví nebo provede změnu nebo storno původně plánovaného termínu objednané procedury v čase kratším než 48 hodin před zahájením objednané procedury, nelze za její nevyužití požadovat změnu termínu ani finanční kompenzaci nebo vrácení již zaplacené ceny nebo i zálohy.

V případě, že není možné telefonicky nebo osobně našim pracovníkům na recepci oznámit žádost o

změnu nebo zrušení plánovaného termínu (např. mimo pracovní dobu) tj. 48 hodin před zahájením

procedury, je nezbytné, aby nás o tom zákazník informoval písemně tj. zasláním emailu na adresu

info@thaisun.cz nebo SMS zprávou na mobilní telefon +420 722 600 509 

Do zprávy je nutné uvést:

1. Jestli se jedná o změnu původně plánovaného termínu nebo jeho zrušení

2. V případě změny je možné uvést návrh dalšího termínu

3. Jméno a příjmení zákazníka (nebo zákazníků) vč. telefonického kontaktu

4. Termín původně plánované rezervace

Každou písemnou žádost o změnu nebo zrušení plánovaného termínu potvrdí pracovník recepce také

písemně.

Ve všech výše uvedených případech nevniká nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení již zaplacené

ceny nebo zálohy.

II.                 Postup před zahájením procedury

Před zahájením vybraných procedur je zákazníkům předložen zdravotní dotazník, prostřednictvím kterého nás informují o jejich aktuálním zdravotním stavu. Účelem je zjištění základních informací o zdravotním stavu zákazníků s ohledem a eliminaci případných zdravotních rizik během absolvování nabízených služeb. Zpracování všech osobních údajů provádíme plně v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Náš Salon si vyhrazuje právo, neumožnit vstup na proceduru zákazníkům, kteří  

-          odmítnou vyplnit zdravotní dotazník, případně uvedou neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje

-          ohrožují nebo mohou ohrozit provozní podmínky, zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců nebo ostatních zákazníků

-          jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek a představují nebo mohou představovat bezpečnostní riziko pro zaměstnance nebo ostatní zákazníky

Ve všech výše uvedených případech nelze požadovat za nevyužití objednané procedury změnu termínu ani finanční kompenzaci nebo vrácení již zaplacené ceny nebo i zálohy.

Výjimku mohou tvořit pouze případy, kdy zákazník neměl možnost seznámit se s dostatečným předstihem s  těmito podmínkami tj. např. pokud se rozhodnul  absolvovat proceduru ihned bez předchozí úhrady a rezervace termínu.

III.              Prodlužování platnosti voucherů, kuponů, permanentek apod.

Základním principem poskytování výhodných slevových nabídek pro zákazníky je omezená a přesně definovaná platnost , což je doba, během které je nutné voucher využít (uplatnit). Zpravidla tato doba bývá v rozmezí  minimálně  3 – 6 měsíců od data vystavení (zakoupení) ale i delší.

V případě, že zákazník nemůže z jakýchkoliv důvodů (tj. nemoc, úraz, ztráta, opomenutí platnosti atd.) voucher využít do termínu platnosti uvedeném na voucheru, nelze nárokovat prodloužení platnosti voucheru.

V těchto případech jsou dvě možnosti za předpokladu, že voucher je stále platný tj. datum platnosti již neuplynulo.

A)     možnost nabídnout voucher jiné osobě využití (rodinný příslušník, kolega apod.)

B)      možnost prodloužení platnosti voucheru o 30 dní za doplatek 60% základní ceny procedury uvedené v ceníku na stránkách www.ThaiSun.cz (cenu je nutné uhradit předem tj. před prodloužením platnosti voucheru)

V případě, že již uplynul termín platnosti voucheru (a to z jakéhokoliv důvodu), nelze se již zpětně domáhat jeho využití.

Salon Thai Sun si vyhrazuje právo, striktně dodržovat výše uvedené podmínky a jakákoliv změna postupu vůči uvedeným podmínkám záleží pouze na rozhodnutí manažera Salonu (obchod@thaisun.cz)  a nelze ji jakýmkoliv způsobem nárokovat.

Salon Thai Sun nenese žádnou odpovědnost za to, že zákazník nemohl nebo nevyužil proceduru nebo voucher apod. a to ani za případnou škodu, která by v této souvislosti vznikla nebo mohla vzniknout.

 

Plná verze těchto obchodních podmínek je dostupná na našich stránkách www.thaisun.cz a

v tištěné verzi také na recepci našeho Salonu.

 

Tyto podmínky jsou platné od  1. 3. 2014

 

Thai Sun Praha

Celetná 26

Praha 1, 110 00

www.ThaiSun.cz

21/6
2017
Překlady do thajštiny

Zajistíme rychlý a kvalitní překlad jakéhokoliv textu z thajského i do thajského jazyka, bez ohledu na jeho rozsah.

Více...
19/1
2017
Zákaznická karta

Choďte na masáže (minimálně na 60min) pravidelně a my Vás za to odměníme. Každou desátou masáž budete mít ZDARMA.

Více...
14/4
2014
16/1
2014
Nové dárkové poukazy

Vyberte si vzhled dárkového poukazu a doplňte text s přáním.

Více...

Možnosti placení

Thai Sun - Centrum thajských masáží v Praze
Praha 1, Spálená 29, 2.patro, 110 00.
Tel.: +420-722 600 509 | e-mail: info@thaisun.cz